Concerten

Najaarsconcert 15 november 2020

Het Najaarsconcert zal plaatsvinden op 15 november 2020 om 15.30u in de Grote Kerk te Driebergen. Het programma zal later worden bekend gemaakt. De invulling van dit concert is uiteraard afhankelijk van de verruiming van de Corona-beperkingen. De orkestleden staan te trappelen om weer te gaan spelen. We verwachten dat pas na 1 juli as. een besluit kan worden genomen over de herstart van repetities.