Ondersteunen

Fondsen

Gelukkig zijn de concerten van het KamerOrkest Driebergen tot nu toe steeds gesteund door donaties en subsidies van landelijke en regionale fondsen. Regelmatig ontvangt het orkest subsidies van: de Gemeente Utrechts Heuvelrug, het Mien van 't Sant Fonds, Elize Mathilde Fonds, het kfHein-Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Carel Nengermanfonds. Wij zijn deze fondsen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning! Het bestuur hoopt van harte dat wij ook in de toekomst van deze mogelijkheden gebruik kunnen blijven maken.