Ondersteunen

Vrienden

Van harte nodigen wij u uit Vriend te worden van het KamerOrkest Driebergen. U kunt dan - op een andere manier dan wij - meewerken aan het voortbestaan van het KOD en u verzekeren van concertplaatsen. Die vriendschap is belangrijk voor ons. Wij houden u daarom graag op de hoogte van onze evenementen.

U wordt Vriend door minimaal € 40.- per jaar te doneren op rekeningnummer NL02 INGB 0002 9118 27 t.n.v. KamerOrkest Driebergen, onder vermelding van 'Goede vriend' en uw e-mailadres. Als Vriend krijgt u een vrijkaart voor één concert per jaar. 

Niet onbelangrijk: uw donatie maakt het mede mogelijk om de kosten laag te houden voor optredens buiten onze standaard voor- en najaarsconcerten. Dit komt dus ook instellingen en projecten in de regio ten goede, en vergroot daarmee het enthousiasme van velen.