Ondersteunen

Vrienden

Van harte nodigen wij u uit Vriend te worden van het KamerOrkest Driebergen. U kunt dan - op een andere manier dan wij - meewerken aan het voortbestaan van het KOD en u verzekeren van concertplaatsen. Die vriendschap is belangrijk voor ons. Wij houden u daarom graag op de hoogte van onze evenementen en u krijgt vooraf een vrijkaart toegestuurd. U wordt Vriend door minimaal € 30.- per jaar te doneren op rekeningnummer NL02INGB0002911827 t.n.v. KamerOrkest Driebergen, onder vermelding van 'Goede vriend' en uw e-mailadres.

Niet onbelangrijk: uw donatie maakt het mede mogelijk om de kosten laag te houden voor optredens buiten onze standaard voor- en najaarsconcerten. Dit komt dus ook instellingen en projecten in de regio ten goede, en vergroot daarmee het enthousiasme van velen.