Ondersteunen

Van harte nodigen wij u uit Vriend te worden van het KamerOrkest Driebergen. U kunt dan - op een andere manier dan wij - meewerken aan het voortbestaan van het KOD en u verzekeren van concertplaatsen. Die vriendschap is belangrijk voor ons. Wij houden u daarom graag op de hoogte van onze evenementen.

U wordt Vriend door minimaal € 40.- per jaar te doneren op rekeningnummer NL02 INGB 0002 9118 27 t.n.v. KamerOrkest Driebergen, onder vermelding van 'Goede vriend' en uw e-mailadres. Als Vriend krijgt u een vrijkaart voor één concert per jaar. 

Niet onbelangrijk: uw donatie maakt het mede mogelijk om de kosten laag te houden voor optredens buiten onze standaard voor- en najaarsconcerten. Dit komt dus ook instellingen en projecten in de regio ten goede, en vergroot daarmee het enthousiasme van velen.

Het voortbestaan van ook dit orkest valt of staat met het rondbreien van de financiën. Wij zijn daarom op zoek naar bedrijven die hun naam aan dit goede doel willen verbinden. Als u daar ideeën over heeft, nodigen wij u van harte uit die met ons te bespreken. Vraag ons daarom vooral even contact op te nemen.

Het is heerlijk om concerten te geven, en wij maken die concerten graag voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. Dat kunnen wij vooral doen door de ticketprijs zo laag mogelijk te houden en een programma-toelichting te verstrekken. Adverteerders spelen daar een belangrijke rol in. Zij krijgen daar uiteraard exposure voor terug. Informeer dus gerust naar de mogelijkheden; wij nemen graag contact met u op. Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt zeker op prijs gesteld. 

Gelukkig zijn de concerten van het KamerOrkest Driebergen tot nu toe steeds gesteund door donaties en subsidies van landelijke en regionale fondsen. Regelmatig ontvangt het orkest subsidies van: de Gemeente Utrechts Heuvelrug, het Mien van 't Sant Fonds, Elize Mathilde Fonds, het kfHein-Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Carel Nengermanfonds. Wij zijn deze fondsen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning! Het bestuur hoopt van harte dat wij ook in de toekomst van deze mogelijkheden gebruik kunnen blijven maken.